15 de març del 2008

Kandinsky

El color negre segons Kandinsky en el seu llibre "Sobre l' espiritualitat que hi ha en l'art"

"És com el silenci en el que entra el cos, després de la mort, quan la vida ha estat consumida fins a la fi. És exteriorment, el color més desprovist de ressonància. Per aquesta raó, tot altre color, fins i tot aquell que el seu so és el més débil, adquireix, quan és destaca sobre aquest fons negre una sonoritat més neta i una força augmentada"