22 de juny del 2008

Mark Rotkhowich (1903-1970)
Més conegut com Mark Roktho va nèixer a l’actual Letonia i al 1913 va emigrar amb la seva familia als Estats Units.

Va realitzar una pintura que s’anomena “color field” (camps de color) on despareix la figuració, el simbolisme i el contrast entre llum i ombra. Amb l’intencionalitat d’evocar l’efecte de l’infinit els camps de color s’expandeixen més enllà del quadre.